Üdy Belgesi


Eğitimler & Hizmetler

Üdy Belgesi

ÜDY belgesi, “üst düzey yönetici” tamlamasının kısaltılmış hali olup taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli mesleki yeterliliği haiz personelleri istihdam etmesini sağlayan mesleki yeterlilik belgesidir. Karayolu Taşıma Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ÜDY belgesi nedir sorusuna açıkça cevap verilmektedir. Yönetmeliğe göre dört adet alt belge türü olup bunlar ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 olarak tasnif edilmiştir.  ÜDY 1 türü mesleki yeterlilik belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların; ÜDY 2 türü mesleki yeterlilik belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların; ÜDY 3 türü mesleki yeterlilik belgesi, uluslararası eşya-kargo taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların; ÜDY 4 türü mesleki yeterlilik belgesi, yurtiçi eşya-kargo taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter vb. pozisyonlarda istihdam edeceği personellerin yeterliliklerine ve alanlarına göre bulundurmaları zorunlu belgelerdir. Her ne kadar Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 4. Maddesinde ÜDY belgesinin Milli Eğitim Bakanlığınca verileceği yazıyor olsa da aynı yönetmeliğin 10. Maddesinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile gerçek ve tüzel kişilerin ÜDY belgesi verme hakkı bulunmaktadır.

Üdy Belgesi Nasıl Alınır

ÜDY belgesinin ne olduğu konusuna açık getirdikten sonra bilinmesi gereken birkaç husus daha vardır. Bu hususlardan ilki ÜDY Belgesi Nasıl alınır sorusudur. ÜDY belgesine Milli Eğitim Bakanlığınca Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetkisi almış kuruluşlarca belirli bir ücret karşılığında verilecek kurslar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak sınavlar sonucunda 100 puan üzerinden en az 60 puan almak şartı ile sahip olunabilir. Bilinmesi gereken bir diğer husus da ÜDY belgesinin fiyatları hususudur. ÜDY belgesi fiyatları alınmak istenen ÜDY belge türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Çünkü her ÜDY belge türünün Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen zorunlu asgari ders saati farklıdır. Kurs fiyatlandırılması zorunlu ders saatine göre yapılır. Örneğin ÜDY1 türü mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen bir kişi asgari 95 saat eğitim görmek zorundadır. Uygulanacak saat ücreti ise valiliklerce her yıl belirlenmekte ve bir taban fiyat oluşturulmaktadır. Kurs ücretine ek olarak ÜDY belgesi almak isteyen kişilerin Milli Eğitim Bakanlığına yatırması gereken ve her yıl değişen bir sınav harcı bulunmaktadır.