Src Belgesi


Eğitimler & Hizmetler

Src Belgesi

Src belgesi almak isteyenler katılması zorunlu bir eğitime tabi tutulurlar ve başarılı olmaları takdirde Src belgesi almaya hak kazanırlar. Asıl adı mesleki yeterlilik belgesi olan Src belgesi ‘’sürücü’’ kelimesinin sessiz harflerinden oluşmaktadır. Bu eğitime katılacak olan kursiyerler katılımın zorunlu olduğu Src dersleri alırlar. 4925 sayılı Taşıma Yönetmeliği’ne göre ticari araç kullanan şoförlerin alması gereken bir belge türüdür. Yasa gereği ticari araç kullanan sürücülerin Src belgeleri olmaması durumunda hem aracı sevk ve idare eden şoföre hem de araç sahibine ayrı ayrı para cezası uygulanır. Para cezaları her yılın başında enflasyon oranında bakanlık tarafından arttırılır. Ayrıca yetki belgesi sahibine de uyarı cezası verilir.

Src belgesi alacak kursiyerlerin göreceği Src dersleri alacakları belgenin çeşidine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu dersler; ulaştırma mevzuatı, trafik kuralları ve cezalar, çalışma ve dinlenme süreleri, yasal sorumluluklar ve sigorta, gümrük, tır ve kaçakçılık mevzuatı, güzergah ve geçiş belgeleri, düzenli yolcu taşımacılığı, turizm taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, trafik kazalarının önlenmesi, harita okuma bilgisi, iletişim teknolojileri, davranış psikolojisi ve ilkyardımdır. Ulaştırma mevzuatı dersinde Ulaştırma Bakanlığı’nın faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Trafik kuralları ve cezalar dersinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve halihazırda uygulanan trafik cezaları konusunda sürücüler bilgilendirilir. Yasal sorumluluklar ve sigorta dersinde ticari araç kullanan şoförlerin yasal sorumluluklar hakkında bilgi edinmeleri ve zorunlu taşıma sigortalarını kapsamlı bir biçimde öğrenmeleri sağlanır.

Src Belgesi nasıl alınır ve ne gibi faydalar sağlar ?

Gümrük, Tır ve Kaçakçılık mevzuatı dersinde AB Gümrük Kodu esas alınarak hazırlanan kanunlar üzerinde durulmaktadır. Güzergah ve Geçiş belgeleri dersinde sınır kapıları, güzergah kat etme süreleri vb dersler gösterilir. Src dersleri sürücünün faydalanacağı değişik konulardan oluşur. Düzenli yolcu taşımacılığı dersinde Karayolu Taşıma Kanunu hakkında bilgiler verilir. Turizm Taşımacılığı dersinde sürücülere güvenli ve profesyonel bir yaklaşımla mesleklerini nasıl icra etmeleri ve turistlere yaklaşım dersleri verilir. Tehlikeli Madde Taşımacılı dersinde sürücülere kimyasal madde taşımacılığı yaparken ne gibi kurallara dikkat etmeleri gerektiği anlatılır.

Araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı dersinde taşıtların performansının bilimsel temelleri üzerinde durulur. Src dersleri hem teknik hem de kültürel bilgiler verir. Güvenli sürüş teknikleri dersinde sürücünün ve aracın tehlike anlarında nasıl korunacağı anlatılır. Trafik kazalarının önlenmesi dersinde yaya, araç ve hayvanların trafikteki yerlerinin ne olması gerektiği anlatılır. Harita okuma bilgisi dersinde sürücüye harita hakkında bilgiler ve renkler, simgeler, terimlerin anlamı gösterilir. İletişim teknolojileri dersinde maliyet avantajı, motivasyon, verimlilik konuları anlatılır. Davranış psikolojisinde sürücü davranışları, trafikteki önemi anlatılır. Src Belgesi nedir? Src Dersleri arasında en önemlilerinden biri ilkyardım dersidir. Kaza durumunda ilk yardımın amacı, tıbbi araç gereç kullanımı hakkında detaylı ve öğretici bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.Src belgesi fiyatları için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.