PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMENİN AMACI

Psikoteknik, psikoloji içerisinde incelenen bir yan daldır. Asıl içeriği çalışma psikoloji olup başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede önemli bir yeri vardır. Bireylerin çeşitli konulardaki koordinasyonu ve bütünlük içerisinde incelenmesini esas alan psikoteknik değerlendirmenin amacı, bireylerin bedensel ve zihinsel durumlarını ortaya çıkararak olası olumsuzlukların önlemini almaktır. Bu olası olumsuz durumlar nelerdir denecek olursa, öncelikle psikotekniğin asıl amacından bahsetmek gerekir.

Psikoteknik, ehliyet almış olan sürücüler ya da herhangi bir (alkol vb.) durumdan ehliyetine el konulmuş sürücülerin ehliyetlerini alabilme hususunda tabi tutulduğu testler bütünüdür. Bu testler aracılığıyla birey trafiğe çıkma yeterliliğine sahip mi, herhangi bir zihinsel ya da bedensel problemi var mı, bunların tespiti yapılır ve bireyin raporuna yazılır. Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse;
 

Psikoteknik değerlendirmenin amacı;


1- Bireylerin bedensel eksikliklerinin, var olan sağlık problemlerinin tespiti yapılıp bunların tedavisine yönlendirdikten sonra trafiğe çıkarmak
 

2- Herhangi bir zihinsel problemi, şu an içinde bulunduğu ya da daha önceden yaşamış olduğu herhangi psikolojik travması mevcut mu; mevcutsa bunların çözümleri nelerdir gibi sorulara cevap vermek. Psikolojik sorunu olan bireylerin trafikte beklenmedik kazalara sebebiyet vermesini öncelikli olarak engellemiş olmak
 

3- Bireylere hem kendinin hem yaşadığı toplumun can ve mal güvenliğinin korunması kapsamında sorumluluk bilinci getirmek
 

Psikoteknik raporlar hazırlanırken dikkat edilen hususlar şunlardır: Bireyin zihinsel yani; hatırlama, akılda tutma, muhakeme kurma gibi yeterlilikleri ölçülür. Herhangi bir sorun tespit edilirse ilgili yönlendirmeler yapılır. Bunun yanında psikomotor beceriler olan el, kol, göz koordinasyonu tam mı, gözünde herhangi bir sağlık problemi var mı bunların tespiti yapılır. Eğer bir müdahale gerekiyorsa bunların geri dönüşü verilir. Tüm bunların yanı sıra kişinin davranışlarında varsa tutarsızlıklar tespit edilir ve bu durum da rapora yansıtılır.
 

Psikoteknik rapor sürücü ehliyeti almış olanlar ya da bu ehliyeti emniyet tarafından çeşitli sebeplerle el konulmuş kişiler tarafından tekrar geri alınmak için yaptırılır. Bunun için gerekli olan belgeler 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ehliyet fotokopisidir. Daha sonra bir saat süren işlemler sonucunda kişinin bedensel ve zihinsel durumu tespit edilir ve rapora yansıtılır. Bir saat süren bu kısa işlem için ise gayet makul bir fiyat talep edilmektedir. Ülkemizde psikoteknik değerlendirmenin amacı hususunda duyarlı olan bireyler her beş yılda bir bu değerlendirme işlemlerini tekrarlatarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir.
 

Bilgisayar tabanlı yapılan, kişisel hataların karışmadığı bu psikoteknik testleri ile bireyler kendi zihinsel ve bedensel farklılıklarına varıp olası tehlike durumlarının da önceden farkına varabilir. Yani psikoteknik değerlendirmenin amacı bireyin hem kendine hem halka karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olmasını sağlamak hem de trafikte gerçekleşebilecek kazaların önüne geçerek üzerine düşen vazifeyi gerçekleştirmiş bir birey elde etmektir.