Tepki Hızı Ve Kalitesi Testi

İnsan psikolojisinin gittikçe değer kazandığı günümüzde bu bilim dalı çeşitli alanlarda kendini gösterir olmuştur. İnsanın zihninde yatan değerler, düşünceler ve olası durumların incelenmesini sağlayan bu bilim dalının elbette ki kendi içerisinde barındırdığı birçok yan dalı da mevcuttur ki bunlardan bir tanesi de çalışma psikolojisi adı altında incelenecek olan psikotekniktir.

Peki, nedir psikoteknik?

Psikoteknik, ehliyeti olan sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir terimdir. Psikojinin alt dallarından biri olduğundan anlaşılacağı üzere kişiler üzerinde çeşitli psikolojik testler yapılarak belirli raporların çıkarılması sürecini kapsar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de önem arz eden bu testlerin yapılma amacından kısa bahsetmek gerekirse şunlar söylenebilir: Türkiye’de trafik kazalarından ötürü gerçekleşen ölümlerin sayısı oldukça fazladır. Bu sebepten bu gibi kazaların ve ölümlerin olmaması için daha fazla önlem alınması gerektiğini farkeden kuruluşlar psikoteknik değerlendirme adı altında sürücü adaylarını bir seri testler dizinine tabi tutmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda alınan rapora göre de trafiğe çıkabilme yeterliliği hakkında bilgi edinilmektedir.

Psikoteknik değerlendirmeler içesinde, bedensel yeterlilik testleri, tepki hızı ve kalitesi testizihinsel testler gibi pek çok test bulunmaktadır. Bunlardan ili olan bedensel testlerde bireyin el, kol ve göz koordinasyon düzeyine bakılarak rapor hazırlanır. Özellikle bir sürücü adayı için oldukça önemli olan göz muayenesi sonucunda eğer bir sağlık problemi söz konusu olursa ve tabii ki diğer tüm psikomotor yeterlilikler için de, bu durum rapora yansıtılır ve ehliyet için bir engel teşkil eder.

Bireye yapılan psikomotor yeterlilik testlerinden sonra tepki hızı ve kalitesi testi uygulanır. Birey olası durumlara karşı ne hızda tepki veriyor ve bu tepkinin kalitesi nedir gibi sorulara cevap aranır. Trafikte gerçekleşmesi muhtemel kazaların önlenmesi için bireyin verdiği yerinde ve hızlı tepkiler hayat kurtaracağından tepki hızı ve kalitesi testi test adında çok önemli bir aşamadır denilebilir.

Tepki hızı ve kalitesi testi geçildikten sonra bireyin muhakeme kurabilme akılda tutabilme, dikkat gibi diğer zihinsel işlevlerine de bakılarak rapor hazırlanır. Raporların hazırlanma süreci içerisinde birey bedensel ve zihinsel tüm testler sonucunda standart bir profil çizebiliyorsa trafiğe çıkma konusunda önünde engel bulunmayacaktır.
 

Tüm dünyada ardı sıra gelen ölüm kazalarının ardından gerçekleştirilen bu değerlendirme projeleri paralelinde birey, hem kendi sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın bilincinde olarak hem de diğer sürücü adaylarının da can ve mal güvenliği koruyarak trafiğe gönül rahatlığıyla çıkmaktadır. Bunun için sürücü adaylarının yapması gereken tek şey bazı evrakları tamamlamaktır.

Psikoteknik değerlendirme için gerekli evraklar:

  1. 2 adet vesikalık fotoğraf

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  3. Ehliyet kartı fotokopisi

Bu evraklar sağlandığı takdirde ilgili kurumlarda bir saat gibi kısa bir sürede psikoteknik değerlendirmeler yapılarak rapor hazırlanır. Her beş yılda bir tekrar edilen bu testlerin ücretleri de oldukça makuldür.


Benzer İçerik

Takistostopik Trafik Algı Testi
Takistostopik Trafik Algı Testi

Takistostopik Trafik Algı Testi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanm…

Tepki Hızı Ve Kalitesi Testi
Tepki Hızı Ve Kalitesi Testi

Tepki Hızı Ve Kalitesi Testi İnsan psikolojisinin gittikçe değer kazandığı günümüzde bu bilim dalı çeşitli alanlarda kendini gösterir olmuştur. İnsanı…

Görsel Süreklilik Testi
Görsel Süreklilik Testi

Görsel Süreklilik Testi Görsel süreklilik testi aslında bir psikoteknik testidir.Görsel süreklilik testinin amacı bir bireyin bir işteki görsel algıla…