Takistostopik Trafik Algı Testi

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler, Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamındaki belirtilen esas ve usullere göre anlatılmıştır. Yine bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan, Sürücü Belgesi Alacakların Sağlık Muayenelerine Ait Esaslar doğrultusunda, sürücü belgesi almak isteyen adaylarda, psikoteknik açıdan sağlıklı olma şartı aranmaktadır. Psikoteknik değerlendirme, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde çalışan psikolog unvanına sahip kişiler tarafından yapılmaktadır. Sürücü adayı, düzenlenen değerlendirme sonucu ile birlikte, otuz gün içerisinde, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait bu test raporları sonuçları ve kendi bulguları doğrultusunda, sürücülük yapmaya uygun olunup olunmadığına karar verir.

Psikoteknik Değerlendirme

Psikoteknik değerlendirme, araç sürücülerinin, sürüş için uygun olup olmadıkları ile ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli bir şekilde araç kullanım amacıyla yapılan standart testlerin mevcut olduğu bilgisayar verileri tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler şunlardır: dikkat, algı, bellek izleme ve muhakeme. Psikomotor becerileri ise şunlardır: El- ayak koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini. Bu becerilere sahip olmayan sürücü adayları, trafikte sürüş esnasında doğru hareket ve karar verme yetisine de sahip olamayacaklarından sürücü belgesi almaları mümkün olmayacaktır.

Avrupa’da Durum Nasıldır?

Avrupa’ya bakıldığında, psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ve önemli olduğu ülkelerde, yaşlılığa bağlı olarak temel zihinsel becerilerde ve psikomotor becerilerinde yavaşlama ya da azalma söz konusu olacağından, testler yaşlı sürücülerde belirli aralıklarla tekrar edilmektedir. Bunun yanında taşımacılık yapan profesyonel sürücülerin de bu testleri mutlaka yaptırmaları yasal zorunluluğu vardır. Ayrıca belli bir ceza puanını aşan sürücülerde testlerin yinelenmesi istenmektedir.
 

Psikoteknik Testler Nelerdir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda da belirtildiği üzere psikoteknik testler, sürücüler adına can ve mal güvenliğinin en aza indirgenmesi adına çok önemlidir. Peki, bu testler nelerdir? Bilgisayar veri tabanına göre hazırlanan psikoteknik değerlendirmede kullanılan testleri şunlardır: Dikkat Düzeyi (SIGNAL)Muhakeme (SPM)Hız ve Mesafe Algılanması (HTM), Görüş Açısı & Koordinasyon (IIB), Tepki Kalitesi ve Hızı (DT), Görsel Süreklilik (LVT) ve TAVTMB Takistoskopik Trafik Algı Testi

Takistoskopik Trafik Algı Testi

Takistoskopik Trafik Algı Testi, 1 saniyelik sürelerde, gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında, görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir. Yani kısaca Takistoskopik Trafik Algı Testi, görsel algıyı ve görsel algı hızını ölçmektedir. Sürüş esnasında, görsel algının ve algı hızının güvenli sürüş üzerinde ne kadar büyük önemi olduğunu düşünüldüğünde, Takistoskopik Trafik Algı Testi’nin de arz ettiği önem ve yapılma amacı da anlaşılmış olmaktadır. Bu testin de tüm psikoteknik testlerde olduğu gibi geçerliliği sadece 5 yıl olmaktadır.


Benzer İçerik

Takistostopik Trafik Algı Testi
Takistostopik Trafik Algı Testi

Takistostopik Trafik Algı Testi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanm…

Görsel Süreklilik Testi
Görsel Süreklilik Testi

Görsel Süreklilik Testi Görsel süreklilik testi aslında bir psikoteknik testidir.Görsel süreklilik testinin amacı bir bireyin bir işteki görsel algıla…

Dikkat Düzeyi Testi
Dikkat Düzeyi Testi

Dikkat Düzeyi Testi İnsanlar dikkat eksikliği ve düzeyi hakkında yeterli bilgi sahibi değildir. Aileler çoğu zaman çocuklarının unutkanlıklarını tembe…