İkili İşlem Beceri Testi

İkili işlem becerisi testi aslında isminden anlaşılacağı gibi bir işe odaklanırken etrafımızdan gelen uyarılara da tepki vermeye çalışmak gibi bir şey sizin için daha detaylı bir tanım yapacak olursak ikili işlem becerisi testi hakkında bu test adayların dikkatlerini, karşısında bulunan bir göreve direksiyon kullanarak yoğunlaştırıldığı durumda sağ ve sol yandan gelen uyarıları fark ederek tepki vermesini sağlama üzerine kuruludur.

Katılımcının ikili işlem becerisi testinde sol ve sağ tarafı olmak üzere bütün görüş açılarının ölçülmesinin yanı sıra , karşısında ki göreve karşı olan koordinasyon düzeyi de ölçülmektedir. İkili işlem becerisi testi sürücü belgesi alacak bireylerin tabii tutulduğu bir testtir. Bu testin yanı sıra başka testler de yapılmaktadır. Testlerin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Sürenin dolmasına 1 hafta gibi bir süre kaldığın da ikili işlem becerisi testi ve diğer testlerin tekrarlanması gerekmektedir. İkil işlem becerisi testinin bir diğer adı ise görüş açısı ve koordinasyon testidir. Bütün testlerin ise toplandığı başlık "PSİKOTEKNİK TESTİ" dir.
 

Psikoteknik Testi Tanımı

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik testi bireyin belirli bir işte ki yeterliliğini ortaya koyması amacıyla yapılmaktadır. İş için gerekli olan bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler sonucunda öğrenilmesidir. Başka bir deyişle ise psikoteknik testi, testin uygulandığı kişinin belirlenmiş iş için uygun olup olmadığını belgelemek içindir. Bakalım psikoteknik testi altında kaç adet test yapılmaktadır.Toplam da 8 adet test yapılmaktadır bu testler şu şekildedir ; Dikkat Düzeyi ( SIGNAL ), Muhakeme ( SPM ), Hız ve Mesafe Algılaması ( HMT ), Tepki Kalitesi ve Hızı ( DT ), Görsel Süreklilik ( LVT ), Takistoskopik Trafik Algı Testi ( TAVTMB ), Sürekli Dikkat ve Problem Çözme( Cognitrone ) son olarak ise Görüş ve Koordinasyon Testi ( IIB ) yani diğer adıyla ikili işlem becerisi testi. Şimdi gelin bu bütün testler hakkın da biraz bilgi edinelim.
 

SIGNAL Testi: Bu testte adayın karmaşık uyaranlar arasında ki doğru uyaranları tespit etmesi istenir ve seçici dikkat düzeyi ölçülür.Konsantrasyon kaybını önlemek için büyük önem taşır.
 

SPM Testi: Soyut görsel şekiller arasında ki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine dayalı olan bir testtir. Kişilerin olay arasında ki ilişkileri anlama ve değerlendirme yetenekleri ölçülür.
 

HMT Testi: Bu testte uyaranların hareket hızı ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür.
 

DT Testi : Bu testte ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve doğru bir tepki vereceği ölçülür.
 

LVT TestiBu testte adayın dikkat yönelimi,dikkatini koruyabilmesi ölçülür.
 

TAVTMB Testi: Bu testte kısa sürede gösterilen görselleri algılama ve algısal hızı ölçülür.
 

Cognitrone Testi: Bu testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülür.


Benzer İçerik

Takistostopik Trafik Algı Testi
Takistostopik Trafik Algı Testi

Takistostopik Trafik Algı Testi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanm…

İkili İşlem Beceri Testi | İncirli Psikoteknik
İkili İşlem Beceri Testi | İncirli Psikoteknik

İkili İşlem Beceri Testi İkili işlem becerisi testi aslında isminden anlaşılacağı gibi bir işe odaklanırken etrafımızdan gelen uyarılara da tepki verm…

Görsel Süreklilik Testi
Görsel Süreklilik Testi

Görsel Süreklilik Testi Görsel süreklilik testi aslında bir psikoteknik testidir.Görsel süreklilik testinin amacı bir bireyin bir işteki görsel algıla…