Görsel Süreklilik Testi

Görsel süreklilik testi aslında bir psikoteknik testidir.Görsel süreklilik testinin amacı bir bireyin bir işteki görsel algılamasını ölçen testtir.İsterseniz daha detaylı bir şekilde sizlere görsel süreklilik testinden bahsedelim. Görsel süreklilik testinin kısaltılmışı "LVT" testidir. Test hedefe yönelik görsel algılamanın ölçüldüğü bir algılama testidir. 9 adet çizgi labirent gibi birbirinin içine geçecek şekilde sunulmakta ve birer rakam ile eşleştirilmektedir. Soru olarak verilen bir çizginin hangi rakam ile eşleştiğini bu teste giren adayların bulması zorunludur. Zaman baskısı altında amaçlı ve bağımsızı karıştırıcılardan kaynaklanan kompleks bir çevrede basit optik yapıların takibinden oluşan bir takip işlemidir. Tepki hızı ve doğruluğu bu test sonucunda değerlendirilir.

Görsel süreklilik testi kişinin aşağıda belirtilen özellikler açısından ne derece yeterli olduğunu göstermeye yaramaktadır.Bu özellikler şu şekildedir ; görsel olarak karmaşık yapılanmış ve belirsiz ortamlarla başa çıkabilme ( dikkat yöneliminin böyle bir ortamda dahi korunabilmesi ), görsel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurları eleyebilme ve dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilme, yönlendirmeyi sağlayan işaretleri takip edebilme son olarak ise sürekli dikkatin korunabilmesi. Testin genellikle sürücü adaylarına yapıldığı bilinmektedir. Bu testin haricin de bir kaç teste daha tabii tutulmaktadırlar testlerin geneline verilen isim ise "Psikoteknik" testidir.
 

Testin yapıldığı ortam için gerekli olanlar bilgisayar destekli ve test teçhizatları olması, bu hizmeti verebilecek uygun çalışma mekanına sahip olması, psikoteknik değerlendirmeler yapmak için psikolog istihdam edilmiş olması, genel çalışma mekanından ayrı adaylara psikoteknik değerlendirmeler uygulanması için ayrılmış oda ve odalara ihtiyaç vardır.

Odalar sessiz, genel çalışma ortamından etkilenmeyen, uygula esnasında giriş çıkışlara kapalı, en az 3 metre kare büyüklüğünde, havalandırma olanağına sahip, iyi ışıklandırılmış, duvarları açık renk ile boyalı, dikkat dağıtacak fazla materyal bulunmamalı duvarlar da resim, yazı, saat vb gibi, teste katılan kişinin oturacağı ergonomik, tekerlekli ve kolsuz en az bir büro koltuğu olmalı, birden fazla sisteme sahip merkezlerde grup uygulaması yapmak üzere sistemler aynı odaya yerleştirilebilir. Ancak oda yeterince büyük ve ferah olmalıdır. Sistemler oda içinde adayların birbirini izlemeyi engelleyecek şekilde olmalı ve paravan yardımı ile ayrılarak konumlandırılmalı , maksimum şekilde performans sergilemeye uygun olacak şekilde ısı ayarlanmış olmalıdır.

Bilgisayar destekli görsel süreklilik testi değerlendirme ve uygulama eğitimleri amaçlı kullanılan sistemler geliştiren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmeli.Her test sonucunun elde edilen bulguların belirlenmiş normlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Testin tamamlanma süresi norm ortalamasının altında olmalıdır. Her işarete ortalama 90 saniyede tepki verilmelidir. 1 dakikanın üzerine ki bir sürede algılamanın gerçekleşmesi kişinin şekle en az 5 kez baktığını ancak algılamanın gerçekleşmediğini gösterir. Test genelinde bu sürenin tutarlı akışı sürekli dikkatin göstergesidir. Hatalı tepkilerin test genelinde %20'i geçmemesi gerekmektedir.


Benzer İçerik

Takistostopik Trafik Algı Testi
Takistostopik Trafik Algı Testi

Takistostopik Trafik Algı Testi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanm…

Görsel Süreklilik Testi
Görsel Süreklilik Testi

Görsel Süreklilik Testi Görsel süreklilik testi aslında bir psikoteknik testidir.Görsel süreklilik testinin amacı bir bireyin bir işteki görsel algıla…

Dikkat Düzeyi Testi
Dikkat Düzeyi Testi

Dikkat Düzeyi Testi İnsanlar dikkat eksikliği ve düzeyi hakkında yeterli bilgi sahibi değildir. Aileler çoğu zaman çocuklarının unutkanlıklarını tembe…